ROAD TO IAM BANGKOK 2020

กิจกรรมเฟ้นหารถสวยหลายรุ่นหลากสไตล์ของวัยแรงชาวไทย วัยแรงที่สนใจเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมรถสุดรักของคุณให้พร้อม แล้วมาร่วมสนุกกัน
รถที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเกียรติเพื่อร่วมแสดงและสร้างสีสันงาน IAM BANGKOK 2020 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า FUTURE PARK & ZPELL

image

FROM STREET TO STAGE

รถคุณสวยเราอยากเจอ กิจกรรมเฟ้นหารถสวย 5 ประเภทของวัยแรงชาวไทย เตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมรถสุดรักของคุณให้พร้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ACTIVITIES

IAM BANGKOK ร่วมกับ CAR PER และ MOTOR EXPO กำหนดการ CAR MEETING ซิ่ง! ป่ะล่ะ

Official Partners

 

Organized by